Skip to content

Construction

Historical inspiration pro plány MIAMITII jsou z knihy Architectura navalis mercatoria, kterou vydal švédský admirál a lodní konstruktér Fredrik Henrik af Chapman roku 1768.

Lorem ipsum….